An toàn khi sử dụng Cầu trục

Câu hỏi: Các biện pháp an toàn lao động khi sử dụng Cầu trục như thế nào?

Trả lời: Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ được các hãng chế tạo quy định hoặc người có trách nhiệm quản lý thiết bị lên kế hoạch căc cứ vào tình trạng thực tế thiết bị.

Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ bao gồm các nội dung sau:

A. KIỂM TRA RAY ĐƯỜNG CHẠY

– Kiểm tra liên kết vai cột và đường chạy
Không được lỏng
– Độ sạch trên bề mặt ray
Phải sạch sẽ
– Độ lỏng của bu-long ray
Không được lỏng
– Đo khẩu độ
Cho phép sai lệch +- 5mm (loại treo)
Cho phép sai lệch +- 10mm (loại chạy trên)
– Độ nghiêng của ray
1/300 hoặc ít hơn (loại treo)
1/500 hoặc ít hơn (loại chạy trên)
– Độ chênh lệch giữa 2 đường chạy
1/500 x (khẩu độ) hoặc ít hơn
– Khe hở nối ray
Tối đã 5mm trên bề mặt
– Độ biến dạng và nứt của ray
Không bị nứt và biến dạng
– Độ mòn bề mặt: tối đã 5% so với kích thước ban đầu.
– Độ mòn bề mặt ray: tối đa 10% so với kích thước ban đầu

B. KIỂM TRA DẦM CẦU TRỤC

1- Hộp đầu cầu trục

– Độ biến dạng, độ nứt và phần nối
Không bị biến dạng, hư hỏng và nứt
– Độ mài mòn bề mặt bánh xe
Kiểm tra số liệu thực tế
– Độ mài mòn vành bánh xe
Kiểm tra số liệu thực tế
– Độ biến dạng vật liệu
Không bị biến dạng và nứt
– Tình trạng của bánh răng mo-to
Răng bánh không bị hư hỏng

2- Dầm cầu trục
Không được lỏng
Không bị nứt
Độ mòn và biến dạng của rail ngang
Kiểm tra số liệu thực tế
Tình trạng bu-long nối dầm
Tình trạng mối hàn
3- Bánh răng
– Độ mài mòn của răng cuốn
Tối đa 20% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng
– Độ mài mòn của bánh răng hành trình ngang
Tối đa 1% so với đường kính trục
– Độ mòn của trục bánh răng
Tối đa 40% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng
4- Trục và vòng bi
– Tối đa 2% so với đường kính trục
Độ mòn của trục khác
5- Phanh
– Cuộn hút phanh
Không bị nứt và biến dạng
– Còn vận hành được một cách đầy đủ
Không bị nứt và biến dạng
– Độ hao mòn phanh
Khóa chặn phanh
6- Dầu bôi trơn
– Dầu bôi trơn cho các bộ phận
Dầu bôi trơn cho các bộ phận phải đầy đủ
7- Bánh xe di chuyển ngang
– Độ mòn bề mặt bánh xe
Kiểm tra số liệu thực tế
Độ mòn bề dầy vành bánh xe
Kiểm tra số liệu thực tế
8- Mo-to di chuyển ngang
– Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe
Không bị nứt và biến dạng
– Vít chặn phanh
Không bị lỏng
– Hao mòn của phanh
Còn vận hành được một cách đầy đủ
9- Mo-to di chuyển dọc
– Đo khe hở phanh
Số liệu chấp nhận: 0.5 ~ 0.8 mm
– Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe
Không bị nứt và biến dạng
– Vít chặn phanh
Không bị lỏng
– Hao mòn vật lý của phanh
Còn vận hành được một cách đầy đủ
k- Móc treo
– Độ mòn của móc treo
Kiểm tra số liệu thực tế
– Độ hở (hoác) móc
Kiểm tra số liệu thực tế
– Mức độ hư hỏng của móc
Không bị nứt trên bề mặt móc
– Kiểm tra chốt giữ
Không bị lỏng
10- Cáp
– Độ biến dạng, bào mòn… của cáp
Không bị tưa xước quá 10% bên ngoài cáp
Không bị giảm đi quá 7% so với đường kính cáp
– Tình trạng đầu dây cáp
Không bị cắt và mòn
– Chiều dài cáp
Bảo đảm được chiều dài quy định
11- Nút bấm
– Tình trạng hoạt động
Tiếp xúc tốt

C. KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

1- Chổi lấy điện
– Độ mòn bề mặt tiếp xúc
Không mòn quá vạch chuẩn
2-Hệ thống điện dọc
– Độ mòn bề mặt tiếp xúc
Tiếp xúc tốt
3- Dây điện sâu đo & cầu chì
– Không bị hỏng, ngắt mạch. Không có tình trạng bất thường
4- Cáp điện
Khởi động từ
Khởi động từ nâng hạ
Khởi động từ phanh nâng hạ
Khởi động từ chạy ngang
Khởi động từ chạy dọc
Công tắc giới hạn
Tình trạng hoạt động
Hoạt động tốt
5- Con chạy
– Tình trạng con chạy
Chạy êm
6- Công tắc nguồn
Không bị mất pha

D. KIỂM TRA CHẠY THỬ CẦU TRỤC

1- Chạy không tải
– Kiểm tra trước khi cho chạy thử
Không có gì trở ngại
Vận hành không tải
Chạy cùng với hoạt động của nút bấm điều khiển. Không có tiếng ồn.
2- Chảy có tải
Tại ngay chính giữa, đo độ võng và độ phục hồi của dầm cầu trục
Độ võng <= 1/700 hoặc 1/1000 so với khẩu độ và phải trở lại trạng thái ban đầu sau khi bỏ tải.
– Pa-lăng cuốn cáp và thả cáp
Không xảy ra tiếng ồn và rung
– Phanh điện từ
Độ lệch móc <= 1% so với khoảng cách cuốn cáp trong 1 phút sau khi ngưng bấm nút nâng.
– Hành trình ngang của pa-lăng
Không xảy ra tiếng ồn và rung
– Hành trình dọc của Pa-lăng
Không xảy ra tiếng ồn và rung