Phụ Kiện Ray Điện Cầu Trục: Căng Ray

Đi kèm ray điện cầu trục là các bộ phụ kiện ray điện.

Căng ray 3P

Căng ray 4P

Căng ray 6P