Dự Án: Cung cấp sửa chữa cầu trục gầu ngoạm tại khu công nghiệp Tằng Loỏng

Tên dự án: Cung cấp sửa chữa cầu trục gầu ngoạm tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai