Joystick Điều Khiển

Joystick là cần gạt điều khiển cầu trục loại cần gạt điều khiển số, điều khiển gạt qua, gạt lại được 2 hướng hoặc 4 hướng mỗi hướng được tối đa 5 cấp tốc độ.

Cần gạt điều khiển cầu trục Joystick là thiết bị điều khiển thông qua dây dẫn thường được sử dụng cho cầu trục trong các nhà máy đường, thuỷ điện, xử lý rác, xe cầu hàng.

Joystick hoạt động điều khiển qua cơ cấu truyền bánh răng đóng nhả tiếp điểm , làm cho các cam của ổ đĩa chuyển đổi dẫn đến tiếp điểm mở và đóng được liên hệ chặt chẽ với nhau, Khoá liên động ở vị trí số không có thể cài đặt chiết áp và biến áp quay, bộ mã hoá quang điện tử, quay mã hoá theo yêu cầu của khách hàng.