Móc Cẩu

Móc cẩu là cụm chi tiết dùng móc để giữ hàng hóa lúc cần nâng lên hoặc hạ xuống

Móc có loại 1 puly; 2 puly; 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn….có những loại móc treo chuyên dùng cho các cơ cấu nâng hạ như cầu trục, cổng trục. Móc cẩu cầu trục có móc cẩu đơn và móc cẩu kép. Móc cẩu cầu trục đơn sử dụng để nâng các thiết bị nặng có thể lên tới 125 tấn; Móc cẩu cầu trục chuyên dùng cho pa lăng và xe con cầu trục có thể nâng tải trọng từ 1 tấn đến 200 tấn

Móc cẩu cầu trục có nguồn gốc từ Đài loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản…

Móc cẩu 10T hàng Nhật

Móc cẩu 0.5T Hàng khai thác của Bungari