Nút bấm điều khiển cầu trục

Nút bấm điều khiển cầu trục là một loại thiết bị dùng để điều khiển cầu trục hoạt động  Gồm 02 loại

  • Nút bấm điều khiển có dây: có loại 2 nút,4 nút, 6 nút và 10 nút
  • Nút bấm điều khiển không dây

Nút bấm điều khiển có dây