Phụ Kiện Day Điện Cầu Trục: Kẹp Ray

Đi kèm ray điện cầu trục là các bộ phụ kiện ray điện.

Kẹp ray: 1P/ 2P/ 3P/ 4P/ 6P